Genital Siğil Nedir | Genital Siğil Tedavisi

Genital siğil neden olur, genital siğil belirtileri nelerdir genital siğil tedavi merkezleri izmir konularında detaylı bilgi

Online Randevu

Kliniğimizden Randevu Alabilir veya Doktolarımıza Soru Sorabilirsiniz.

MERKEZLERİMİZ

Ege Jinekoloji Ankara, İstanbul ve İzmir’ deki merkezlerinde alanında uzman doktorlarımız aracılığıyla sizlere hizmet vermektedir. Adres ve iletişim bilgilerimize buradan ulaşabilir siniz.

Daha Fazla Oku

Açılış Saatleri

Sitemizde genital estetik, kadın hastalıkları, jinekoloji, cinsel sağlık vb. cevaplar bulabilirsiniz. Kliniğimize gelmek isterseniz ;

  • P.tesi - Cuma
    9.00 - 18:30
  • Cumartesi
    9.00 - 18:30
  • Pazar
    --.-- - --.--

7/24 İLETİŞİM

İzmir Bölgesi için Tel :0232 422 48 00 veya Gsm: 0530 388 38 63 hatlarımızdan İstanbul ve Ankara için 444 50 84 nolu hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Randevu

S.S.S. Video

S.S.S

Genital Siğil Neden Olur

Genital Siğil

Genital Siğil Nedir

Genital siğiller, HPV’nin çeşitli tiplerinin neden olduğu deri ve müköz membranlarda görülen lezyonlardır.. HPV’nin bazı tipleri servikal kanal ve anüs çevresinde kansere dönüşebilen düz tabanlı siğillere neden olabilir. Siğillerin varlığı dış genital organların klinik olarak gözlenmesi ile anlaşılabilir. Çok çeşitli tedavi şekilleri olmakla birlikte tedavi haftalar ya da aylarca sürebilir. İmmün sistemi güçlü olan kimselerde bazen genital siğiller tedavisiz spontan olarak düzelebilir, fakat immün sistem yetersizliği halinde (gebelik, HIV enfeksiyonu vs) tekrar tekrar ortaya çıkabilir ve yayılabilir.

Giriş: Kondiloma aküminata, human papilloma virüs (HPV) tarafından ortaya çıkan enfeksiyonlardır. Bugüne kadar 100den fazla HPV tipi izole edilmiştir. HPV’nin birçok tipi kadınlarda ve erkeklerde artmış kanser riski ile direk bağlantılıdır.

Genital Siğil Belirtileri

Kondiloma aküminata vakalarının yaklaşık %90’ı çok düşük kanser potansiyeli olan HPV Tip 6-Tip11’e bağlıdır. HPV Tip 16 ve Tip 18’de yüksek derecede kansere dönüşüm riski varken, 33, 35, 39, 40, 43, 45, 51, 56, 68 tiplerinde orta derecede kanser riski mevcuttur. Bazen bu tiplerden birkaçı birarada olarak daha komplike bir durum yaratabilir.

Patofizyoloji: Epidermisin bazal tabakasındaki hücreler HPV tarafından invaze edilir; bunlar zamanla deriye penetre olur ve mukozada kendini gösterir. Latent viral faz döneminde hiçbir belirti ve semptom olmaz ve bu faz aylarca yıllarca sürebilir. Bu hücreler enfekte olur ve kondiloma aküminatada mikroskopta gözlenen morfolojik atipik koilositozis gelişir. En yaygın olarak tutulan alanlar kadınlarda vulva, vajina duvarı, serviks, perine ve perianal bölge, erkelerde ise penistir. Ayrıca nadir olmakla birlikte orofarinks, larinks ve trakeada da mukozal lezyonlar görülür. Bu bölgede çok sayıda enfeksiyöz ve onkojenik potansiyelli eş zamanlı siğiller ortaya çıkar.

Eğer çocuklarda genital bölgede bu siğiller görülürse, cinsel istismara uğrama olasılığı yanında direk elle bulaşma ya da yatak çarşafı, iç çamaşırı gibi enfeksiyon taşıyan bir eşya ile temastan bulaşma olabilir.

Epidemiyoloji: HPV enfeksiyon sayısı son on yılda belirgin olarak arttı. Genital siğiller, cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde en sıklıkla görülen enfeksiyonlar haline geldi. En fazla 15-29 yaşları arasında olmak üzere özellikle 20-24 yaş arasında cinsel aktif popülasyonda pik yapan bir enfeksiyondur. Mukozaların nemli olması, gebelik, immün sistemi baskılayan ilaçlar, human immünodeficiensi virüs(HIV) enfeksiyonu siğillerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. HPV DNA enzim klivaj değişiklikleri HPV’nin tipini ya da alt tiplerini belirler. Klasik kondiloma aküminatada siğillere HPV’nin 6 ve 11 tipleri neden olmaktadır. HPV Tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51 ve 52 en belirgin onkojenik potansiyel gösteren tiplerdir.

Klinik olarak görülür hale gelen vulvar kondiloma aküminatalı ve anormal Pap smear’li kadınların partnerlerine HPV enfeksiyonunu bulaştırma riski çok yüksektir. Klinik olarak aşikar HPV enfeksiyonu gelişmesi için geçen inkübasyon süresi 3 haftadan 8 aya kadar değişir. HPV enfeksiyonlarının büyük bir kısmı virüsün yayılması için bir kaynak olmasına rağmen birçok vakada uzun süre hiçbir klinik belirti ve semptom vermeden devam edebilir.

Semptom ve Belirtiler: Siğiller 6 ay, 1 yıl inkübasyon periyodundan sonra ekseriya milimetrik boyutlarda, deriden yüksek (ekzofitik), yumuşak, nemli, pembe- gri polipler şeklinde görülür. Kondiloma aküminata küçük, milimetrik boyutta siğiller şeklinde başlar, eğer önlem alınmazsa karnabahar şeklinde yayılır. Bazı hastalarda kaşınma yanma gibi semptomlara neden olurken hastaların çoğunda hiçbir belirti vermez. HPV 16 ve 18 tipleri ekseriya düzgün yüzeyli endoservikal ve anal siğillere neden olduğundan görmek ve klinik olarak tanı koymak zordur. Homoseksüel erkeklerde anüs çevresinde daha sık olarak bu siğillere rastlanır.

Tanı: Genital siğil tanısı çok kez klinik olarak gözlemle konur. Eğer siğillerde ülser, kanama varsa ve hızlı çoğalıyorsa kanseri ekarte etmek için biopsi alınmalıdır. Endoservikal ve anal siğiller ancak %3-%5 asetik asit tatbikinden sonra kolposkopi ile tanınabilir. HPV tanısı ve tip tayini için HPV DNA PCR testi yapılmalıdır. Bu metotla tip tayininin HPV tedavisindeki rolü henüz netleşmemiştir. Kondiloma akuminatanın, dış genital organlarda kondiloma lata adı verilen sekonder sifiliz lezyonlarından laboratuvar testleri ile ayrıca tanısı mutlaka yapılmalıdır.

Genital Siğil Tedavisi

Genital siğiller tedavi edilmeli mi?

Genital siğiller virus depolarıdır ve müdahale edilmedikçe nadiren kendiliğinden kaybolurlar , kısa veya uzun sürede çevrelerine ve vücudun diğer bölümlerine yayılabilirler.Dokunma,sürtme veya kaşıma genital siğillerin yayılmasına aracı olabilir.

Genital siğiller nasıl tedavi edilir ?

Koter (yakma),kriyoterapi (dondurma),lazer, eksizyon (kesip çıkarma) gibi cerrahi girişimler veya imikomod, podofilin gibi yüzeyel krem ve solusyonlarla tedaviler denenir. Siğilin yeri ,büyüklüğü, yaygınlığına göre tedavi yöntemine karar verilir.İlaçla tedavinin aylarca süreceğini ilaca bağlı da ,kaşınma,acıma, yanma gibi yakınmaların olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız.

Genital siğiller tekrarlar mı?

Evet tekrarlama olasılıkları vardır. Görülemeyecek kadar küçük siğillerin tedavi edilememesi, ilaçlı tedavinin yeterli süre uygulanmaması, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve HPV virusu taşıyan kadın veya erkekle cinsel beraberliğin devamı genital siğillerin tekrar ortaya çıkma riskini arttırır.

Genital siğillere karşı nasıl önlem alabiliriz?

Güvenli olmayan cinsel beraberliklerden kaçınmak, genital siğillerden korunmanın temelunsurudur. Kondom (prezervatif) %70-80 koruyuculuk sağlayabilecektir. Genital siğillerin ağızda, boğazda bile ortaya çıkabileceğini düşünecek olursak , oral cinsel temasın bile HPV taşınmasında ne kadar sakıncalı olabileceğini vurgulamış oluruz.

6-11 numaralı HPV tipleri genital siğillerin %90 nedenidir. Ülkemizde bulunan rahim ağzı kanseri aşısı dediğimiz HPV ye karşı piyasada bulunan iki aşıdan quadrivalan aşı dediğimiz bir tanesi , rahim ağzı kanserinde sık görülen HPV nin 16,18 numaralı tipleri yanında 6-11 numaralı genital siğil yapan HPV modellerine karşı da koruyuculuk sağlamaktadır. Aşı 9-24 yaş arası önerilmekledir.Bununla birlikte aşının en etkin olduğu yaşlar 12-13 yaş civarıdır. HPV virusu tam cinsel beraberlik olmadan deri sürtünmesiyle bile bulaşabildiğini varsayarak, ergenlerin cinsel dürtüleri tam gelişmeden aşılanması önerilmektedir.

HPV aşısının uygulanabileceği ideal dönem 12-13 yaşlar civarıdır.

HPV aşısı ekonomik yönden oldukça masraflı olduğu için ülkemizde sosyal güvenlik kurumunca veya özel sigortalar tarafından ödenmemektedir. 1.,2. ve 6.aylarda toplam üç aşı uygulanır ve toplam yaklaşık 750 YTL civarında ödeme gerektirir.

HPV aşısının koruyuculuğu yüksektir.Bir çok çalışmada 10 yıla kadar koruyuculuğu kanıtlanmıştır. Ömür boyu koruyacağı düşünülmektedir.

Aşının hem genital siğillere hem de rahim ağzı kanserine karşı tam koruduğunu düşünmemek gerekir.16-18 numaralı HPV modelleri en fazla karşılaşılan tipler olsa bile , HPV nin rahim ağzı kanseri yapan 35,43 ve diğer bir çok diğer tipleri mevcuttur.Bu modellere karşı henüz aşı geliştirilmemiştir. Bu modellere karşı eldeki aşıların çapraz koruması olduğunu savunan görüşler de bulunmaktadır.

HPV aşısı rahim ağzı kanserine neden olan HPV tiplerinin yüzde yetmişine karşı koruyuculuk sağlamaktadır. Türk Jinekoloji Derneği ve Jinekolojik Onkoloji Derneği HPV aşısını önermektedir.

Diğer HPV tipleriyle karşılaşma olasılığını göz önünde bulundurarak aşı yaptıranlarında, genç yaşlarda bile sıklıkla ortaya çıkabilen rahim ağzı kanseri taraması için gereken pap smear testini yılda bir düzenli olarak yaptırmaları gerekmektedir. Sigaranın rahim ağzı kanserini tetikleyen ikinci büyük risk faktörü olduğunu vurgulamakta yarar vardır.

Erkek çocukları aşılanmalı mı?

Bazı ülkelerde erkek çocukları da aşı uygulama programına alınmaya başlamıştır. Erkekler HPV için sadece taşıyıcı değildir. Genital siğilleri peniste, anus etrafında, ağızda , veya vücudun herhangi bir bölümünde görmekteyiz.Sürtünme,kaşıma ile 6-11 numaralı genital siğil yapan modeller gövdenin her yerine taşınmaktadırlar.Ayrıca kondom kullanarak erkekler HPV virusundan ancak yüzde yetmiş korunabilirler.HPV aşılarındaki 16-18 numaralı virus tiplerine karşı etkinlik erkekleri de belli oranlarda penis,kalın barsak ,ağız ve boğaz kanserlerinden koruyacaktır.

Sonuçta HPV enfeksiyonu dünyada en sık karşılaşılan cinsel yolla bulaşan enfeksiyondur.40 tan fazla HPV tipi erkeklerin ve kadınların genital bölgelerinde enfeksiyona neden olmaktadır. Bu HPV tiplerİ ayni zamanda kadın ve erkeklerde ağız ve boğazda enfeksiyona neden olmaktadır. Düşük riskli HPV tipleri kendini belli eden genital siğillere neden olurken, diğer yüksek riskli tipleri rahim ağzı kanseri ve diğer genital kanserlere neden olmaktadır.

HPV ile karşılaşan birçok insanda bulgular veya sağlık problemleri olmayabilir. Bu kişilerin %90ında bağışıklık sistemi virusu2 yıl içinde vücuttan temizleyip atacaktır.

Tıpta baş döndürücü hızla gelişmeler ilerdeki yıllarda HPV tedavisine yansıyacak gibi görünmektedir. Beklentimiz günümüzdeki HPV yi önleyici aşılara ilave olarak ilerideki yıllarda HPV enfeksiyonunu tedavi edici aşıların da sağlık hizmetine sunulmasıdır.