Miyom (Myom) Nedir?

Myom nedir? Myom ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Kapalı ameliyatın avantajları nelerdir? Miyomlar kanser tehlikesi taşırlar mı? Tanısı nasıl konur belirtileri nelerdir?

Miyom Tedavisi İzmir

Miyom.jpg
Üreme çağındaki kadınlarda yüzde 45’lere varan oranda, rahim ve çevresinde myom görülebiliyor. Kansere dönüşme olasılığı son derece düşük olan myomlar sıklıkla hiç müdahale edilmeden takip ediliyor. Bazen de myomun büyüklüğü ve kısırlık, kabızlık, ağrı gibi şikayetler nedeniyle ameliyatla alınması gerekebiliyor

Myomların rahmin en sık rast­lanan iyi huylu tümörleri ol­duğunu dile getiren Doç. Dr. Fatih Şendağ, “Myomlar her zaman belirtilerle varlıklarını belli etmezler. Bu nedenle bir­çok kadın bütün ömrünü miyomlarından haberi olmadan geçirebilir” diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şendağ myomlar, yol açtıkları sorunlar ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
Myomlar; düz kas ve bağ dokusu içeren iyi huylu kitlelerdir. 2-3 mm’den 25-30 cm çapa kadar deği­şik büyüklükte olabilirler. Yuvarlak ve pembemsi renktedirler ve rahim içinde her yerde bulunabilirler. Myom bir tane olabileceği gibi sayı­lamayacak kadar çok olabilir ve rahmin değişik yerlerinde görülebi­lir. Rahim içinde, duvarında, dışında, ağzında veya rahme sapla tutun­muş şekilde karın içinde olabilir.
Myomlar bazen hiçbir şikayete neden olmaz ve muayenede fark edilebilir. Belirtileri yerleşme yeri­ne, büyüklüklerine ve gebelik duru­muna göre değişiklik gösterebilir. Sık görülen belirtiler şunlardır:

■ Adet düzensizliği: Myomlar, ba­zen kadını kansız bırakacak kadar uzun süreli ve yoğun adet kanama­larına neden olabilirler. Bazı kadınlarda ara kanamalar da görülebilir.
■ Kasık ağrısı: Kasık ağrısı yavaş yavaş artabilir veya ani gelişebilir. Bel ve kasık ağrısı ve kasıklarda dolgunluk hissi myomlarla birlikte rastlanan belirtilerdir.
■ Sık idrara çıkma: Myom, idrar kesesine bası yapıyorsa sık idrara çıkma gibi şikayetlere yol açabilir.
■ Kabızlık: Myom kalın barsağa bası yapıyorsa kabızlık görülebilir.
■ Karında şişlik: Bazen hastayı doktora getiren neden karnın şiş­mesi olabilir. Hatta hasta kilo aldı­ğını düşünebilir. Zayıf hastalar şişli­ği daha kolay farkedebilirler.
■ Kısırlık: Myomlar bazen kısırlık nedeni olabilir. Ancak diğer kısırlık nedenleri elendikten sonra myom kısırlıktan sorumlu tutulabilir.
■ Sık tekrarlayan düşükler: Myom, rahim boşluğuna doğru büyüyorsa sık tekrarlayan düşüklere neden olabilir. Rahim boşluğu, myom varlığı nedeniyle embriyonun tutunmasına uygun değildir. Gebe­lik gerçekleşse bile sağlıklı şekilde ilerleyemez ve düşükler görülür.
Myomların kötü huylu, yani kan­ser olma ihtimali binde bir gibi çok düşük bir orandır. Bu nedenle hastalara sıklıkla endişe etmenize gerek yok denir. Ancak, çok hızlı büyüme gösteren myomlarda bu ihtimali de göz önünde bulundur­mak gerekir.
Myom tanısı koymak kolaydır. Tipik belirtilerle gelen bir kadında muayene ve ultrasonla yapılan jine­kolojik değerlendirmede yüzde 99 doğrulukta tanı konulur.

Ultrason: Ağrısız bir inceleme yöntemi olan abdominal veya vajinal ultrason yardımıyla, ses dalga­larının yarattığı görüntülerle, iç ge-nital organlar değerlendirilir.

Histeroskopi: Bir teleskopik ka­meranın vajina ve rahim boynu aşılarak rahim içine doğru sokularak incelenmesi esasına dayanır.

Laparoskopi: Laparoskop adı ve­rilen cihazla karından yapılan ufak bir kesiyle karın boşluğunun ince­lenmesi esasına dayanır.

Histerosalpingografi: Bu ilaçlı film tekniğinde ise yine vajinal yo­luyla rahim ağzının hemen iç kıs­mına giren ince bir tüp ile verilen ilacın, rahim içinden tüpler aracılı­ğıyla karın boşluğuna kadar yayıl­ması görüntülenerek bu organlar­daki anomaliler hakkında bilgi edinme amaçlanır.
Myom belirgin bir şikayet yarat­mıyorsa tedavi gerekmez. Sadece takip yeterli olur. Bu gibi durum­larda her 6 ayda bir muayene ve ultrason ile hastanın takibi yapılır. Değişiklik saptanır ise tedavi gere­klidir. Myomun tedavisi ilaçla yapıl­maz. Cerrahi müdahale gerekir.

-Myom şikayete neden ol­masa bile doğurganlığa engel olabilir mi?
Rahim boşluğuna doğru büyüyen myomların histereskopi ile alınmasının gebelik şansını artırdığını bi­liyoruz. Rahim dışına doğru büyü­yen myomlarla ilgili durum tartış­malıdır ve hastanın durumuna gö­re değerlendirme yapılmalıdır. Ör­neğin hastanın hiçbir şikayeti yok, çocuğu olmuyor ve 4-5 santim bir myomu var. Myom rahim boşluğu­na doğru değil de dışarı doğru bü­yümüş. 40 yaşındaysa myom çıkarılmamalı ve tüp bebek gibi yön­temlerle gebelik sağlanmaya çalışıl­malıdır. Çünkü ameliyat sonrası yara yeri iyileşmesi için 3 ay süre ile gebe kalınrnaması gerekir. Bu yaşlarda kadında yumurta rezervi zaten düşmüştür ve hastaya zaman kaybettirmemek gerekir.

Kapalı ameliyatın pek çok avantajı var

Ameliyat ne zaman gerekli olur?
Yakınmalara yol açan ve hızla büyüyen myomlar cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Rahim bırakılarak sadece myomların çıkarıldığı ameli­yatlara “myomektomi” denir. Myomektomi, kapalı yöntemle (laparoskopik cerrahi) yapılabi­lir. Kapalı ameliyatta karın bölgesini hiç açma­dan, 1-1,5 santimlik bir keşiden özel cihazlarla 15 santimlik bir myom da çıkarılabilir. Burada asıl önemli olan, myomu çıkardıktan sonra rahim duvarında oluşan yara yerini iyi dikmektir.

Rahim içindeki yara yeri iyi dikilmezse ileride gebelik geliştiğinde rahim yırtılması riski söz konusu olabilir.

-Myomun kapalı ameliyatla çıkarıl­masının ne gibi avantajları var? Daha az kanama olması, hastanın işine daha çabuk dönmesi, karın duvarı bütünlüğü sağlan­dığı için ameliyat sonrası hareket kısıtlaması yaratmaması, izlerin çok daha az olması, karın açılmadığı için enfeksiyon riskinin daha az olma­sı laparoskopik cerrahinin avantajlarıdır.

Myom hep aynı yöntemle mi çıkarılır? Myomun yeri ve büyüklüğü cerrahi işlemin ti­pini belirler. Rahim boşluğuna yerleşen myomlar cerrahi histeroskopi ile çıkarılabilir. Rahme yerleş­tirilen histeroskop ile sadece rahim içinde yerle­şen myomlar çıkarılır. Kapalı ameliyat olarak bili­nen cerrahi laparoskopi ise rahmin dış duvarında yerleşen myomların çıkarılması için uygulanabilir, ince bir keşiden laparoskop ile karın içine girilir, ve myomlar çıkarılır. Hasta iki gün içinde iyileşir.

Online Randevu

Kliniğimizden Randevu Alabilir veya Doktolarımıza Soru Sorabilirsiniz.

image